Dienstenwijzer, Dienstverleningsdocument en Algemene Voorwaarden

De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen, hypotheken en pensioenen. Daarom wordt binnen de verzekeringsbedrijfstak veel aandacht geschonken aan voorlichting en een duidelijke omschrijving van onze diensten in ons dienstverleningsdocument.

Midden Friesland Assurantien heeft een zowel een dienstverleningsdocument†als Algemene Voorwaarden opgesteld.†In onze voorlichting†proberen wij†zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van dit dienstverleningsdocument.

Een Dienstverleningsdocument geeft een beschrijving van de diensten die wij voor u als consument kunnen verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier waarop wij worden beloond en ook over de hoogte van onze beloning. Het verstrekken van dit document is wettelijk verplicht voor alle aanbieders en bemiddelaars die zich richten op consumenten die zogeheten complexe producten of hypothecaire kredieten willen aanschaffen of daarover advies willen hebben. Dit betreft een groot aantal financiŽle producten die in de wet zijn terug te vinden, zoals levensverzekeringen en hypotheken. Dit document is bedoeld om u zo vroeg mogelijk in staat te stellen een bewuste keuze te maken uit de diensten en vormen van beloning. Voor andere financiŽle producten is dit document niet wettelijk verplicht. Wij hebben echter ervoor gekozen om dit document voor alle producten te gebruiken, dus ook waarvoor dat niet wettelijk verplicht is.

Algemene voorwaarden
Dienstenwijzer
Dienstverlengingsdocument†Hypotheken
Dienstverlengingsdocument†Vermogensopbouw
Dienstverleningsdocument Risico's afdekken