Ziekteverzuimverzekering

U blijft volop in bedrijf met een verzuimverzekering van Midden Friesland Assurantien.

Een werkgever is wettelijk verplicht een zieke werknemer gedurende twee jaar 70% van zijn loon door te betalen. Gedurende het eerste jaar van de ziekte geldt dat in ieder geval het minimumloon moet worden doorbetaald. Krachtens een CAO kan een hogere loondoorbetalingsplicht bij ziekte van kracht zijn. Het financiële risico kan worden verzekerd via een ziekteverzuimverzekering.

Ook zorgt de ziekteverzuimverzekering voor hulp bij reintegratie en bij het terugdringen van verzuim. U kunt er ook voor kiezen het gehele arbopakket via een verzekeraar af te sluiten.

Graag laten wij u zien wat diverse verzekeraars offreren. Zo is het makkelijk voor u een beeld te krijgen van de diverse premie's, voorwaarden en condities.

Voor informatie of een afspraak kunt u hier klikken