Reconstructieverzekering

Uw bedrijfsnetwerk goed verzekren kan bij Midden Friesland Assurantien
afb_136_90029

Bent u erg afhankelijk van opgeslagen informatie in welke vorm dan ook?

Deze verzekering dekt de kosten van het reconstrueren van verloren gegane of verminkte informatie op informatiedragers.  De dekking van deze verzekering geschiedt op premier-risquebasis.

Graag informeren wij u over de verschillende mogelijkheden om uw servers, computers, software en programma's goed te verzekeren.