Bedrijfsschadeverzekering

Bij een brand verliest u niet alleen uw bedrijfspand en uw bedrijfsmiddelen maar uw bedrijf komt ook stil te liggen.
Het kost een bepaalde periode om uw bedrijf weer op te bouwen en weer op het oude omzet- en winstniveau terug te komen. Om de gederfde brutowinst te verzekeren kunt u een bedrijfsschade verzekering afsluiten.

Het verzekerde bedrag op een bedrijfsschadeverzekering zijn uw vaste kosten plus de nettowinst (of minus het nettoverlies).

Onder vaste kosten wordt in dit verband verstaan:
 • Huur en erfpacht
 • Rente op banksaldi, hypotheken, obligaties en andere leningen Diverse belastingen
 • Salarissen van personeel met de daarbij behorende sociale lasten
 • Honoraria van directie en commissarissen
 • Pensioenen en gratificaties
 • Druk- advertentie- en reclamekosten
 • Rechtskundige bijstand en intellectuele eigendommen
 • Contributies en abonnementen
 • Afschrijvingen en onderhoudskosten
 • Verzekeringspremies en accountantskosten
 • Gas, water en electriciteit
 • Porti- telefoon- en reiskosten
Bij het bepalen van de uitkeringstermijn zijn een aantal factoren belangerijk:
 • Herstel van de omzet
 • Herstel van de productiecapaciteit
 • Leveringstermijn van nieuwe machines
 • Tijdsduur van het herstel van/aan gebouwen