Gebouwenverzekering

Midden Friesland Assurantien verzekerd uw gebouw of opstal met de grootste zorg.
afb_136_89249

Deze verzekering dekt schade aan gebouwen, die bedrijfsmatig worden gebruikt, al dan niet in verhuurde staat. Dus ook: verhuurde woningen. De verzekering dekt in het algemeen tenminste het risico van brandschade (inclusief rook- en roetschade), maar een veel uitgebreidere dekking is ook mogelijk (storm, inbraak, diverse vormen van waterschade). Verzekerd is in het algemeen op herbouwwaarde.
Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofe-achtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstroming.

Deze verzekering wordt ook wel brandverzekering genoemd (naar het belangrijkste risico dat vroeger gedekt was) of opstalverzekering. Naast het gebouw zelf zijn ook bijgebouwen, schuttingen en dergelijke meeverzekerd en vaak ook zaken als antennes en zonweringen. Fundamenten zijn niet altijd automatisch meeverzekerd.

Omdat de premie's van een zakelijke opstalverzekering of gebouwenverzekering vaak erg verschillend zijn vragen wij bij meerdere verzekeraars offerte's voor u op. Zo kunnen wij gemakkelijk samen met u de voorwaarden, premie's en conditie's vergelijken. Ook kunnen we offerte's aanvragen met een extra hoog eigen risico. Hierdoor is uw premie aanzienlijk lager en hoeft de verzekeraar bij een kleinere gedekte schade niet  een expert te sturen en een uitkering te doen.

Omdat zakelijk verzekeren maatwerk is kunt u hier klikken voor een offerte of om een afspraak te maken.