• Halbertsmaplein 2
  9001 AH Grou

  Tel.: 0566-622806
  Fax. 0566-621961
  E info@mfa.nu

  Postadres:
  Postbus 5
  9000 AA Grou

  AFM nr.: 12018300
  KvK: 01101198

Bel mij

Naam
Telefoonnummer

Uw verzekeringsadministratie accuraat verzorgd.

Wat mag u zoal van ons verwachten?
Bij het sluiten van een verzekering/hypotheek via ons kantoor worden uw persoonlijke gegevens samen met die van uw verzekeringen/hypotheek accuraat geadministreerd. Dat betekent dat u er zeker van kan zijn dat wij attent zijn en uw belangen scherp in de gaten houden. Wij ondernemen actie zodra het risicobeeld en de verzekering dat vereist, bijvoorbeeld op aanpassingsmomenten en bij optiemogelijkheden. We bewaken in zijn algemeenheid de dekking van uw verzekeringen.
Periodieke controle van uw verzekeringspakket.


Regelmatig toetsen wij de via ons kantoor afgesloten verzekeringen op het bij uw situatie gewenste pakket aan verzekeringen. U ontvangt van ons een overzicht van de via ons kantoor gesloten verzekeringen. Mocht het nodig zijn, dan komen wij hierop ook een toelichting geven. Door regelmatig contact zijn we in staat na te gaan of veranderde omstandigheden, behoeften en actuele ontwikkelingen invloed hebben op uw verzekeringen.
Vraagbaak voor al uw financiŽle aangelegenheden.


Wij zijn graag bereid uw vragen op het gebied van bank- en verzekeringszaken te beantwoorden. Hiertoe is gekwalificeerd personeel aanwezig, dat in de meeste gevallen in staat is uw vragen direct te beantwoorden. Bij complexe vraagstukken zullen wij in overleg met u de gewenste informatie op een later tijdstip aanleveren. Tijdens kantooruren kunnen telefonisch vragen gesteld worden, via fax en e-mail kan dat 24 uur per dag.
Deskundige assistentie en belangenbehartiging bij schadeafwikkeling.


Indien u op een verzekering schade claimt, kunt u ervan verzekerd zijn dat we uw belangen optimaal behartigen. Wij controleren of er dekking is en informeren u over de gang van zaken en eventuele eigen risico. Wij verzorgen voor u de schademelding bij de verzekeraar, maken eventueel een afspraak met een expert voor schadevaststellingen en assisteren u in voorkomend geval bij het verhalen van uw eigen (niet door uw eigen verzekering gedekte) schade op een schuldige derde.