Aansprakelijkheidsverzekering

afb_136_90035_1

De AVB ( Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven ) dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt, en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (bijvoorbeeld letselschade ) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk. Het verzekerd bedrag per gebeurtenis is € 1.250.000,-- of hoger. Veelal geldt een maximum van tweemaal het bedrag per verzekeringsjaar.

De premie is afhankelijk van het soort bedrijf en de omvang. De premie wordt berekend over de omzet en/of het WW-jaarloon.
De AVB kent een verplicht eigen risico. Bij een hoger eigen risico kunt u een premiekorting krijgen.

Hier kunt u informatie vinden over de diverse aansprakelijkheidsverzekeringen die wij u kunnen aanbieden.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 

Bestuurders- en comissarissenaansprakelijkheidsverzekering 

Wilt u een offerte of meer informatie ontvangen dan kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoonnummer: 0566-622806 of hier klikken.